Ett nytt sätt att se på arkitekturfoto

extracts of local distance

En grupp tyskar använder arkitekturfoto på ett nytt sätt. Man scannar och extraherar perspektiv, ytor och gränspunkter. Med denna metadata kan man skapa nya kollage som skapar nya rum och volymer.

Digital scans of analogue architectural photography form tiny pieces of a large resulting puzzle. The original pictures are being analysed and categorised according to their vanishing-points and shapes. Based on this analysis, slices are being extracted from the source image. These slices retain the information of their position corresponding to their original vanishing-point and thus form a large pool of pieces, ready to be applied to new perspectives and shapes.

Extracts of Local Distance from STOESELTNTPRO on Vimeo.

Jag tycker det är vackra bilder och skulle inte ha något emot att ha en sådan på väggen och jag tror nog att det skulle kunna vara ett verktyg för att skapa ny arkitektur på något sätt. Lite för mycket dekonstruktivism för min smak men det kan säkert fungera för andra…

(via: Digital Urban)

Föreslagen tillbyggnad av British Museum uppfyller inte hållbarhetskrav

British Museum Extension, Rogers Stirk Harbour + Partners

“British Museum extension doesn’t pass Camden Council sustainability standards”

Staden Camden har bestämt sig för att inte göra om detaljplanen för en del av Brittish museum där Richard Rogers har ritat en tillbyggnad. Staden hävdar att för många arkitektoniska och historiska värden går förlorade som inte uppvägs av tillskottets positiva fördelar.
Vidare finns inte legala bindingar om hållbarhet bl a i form av trädplantering och minimering av transporter och annat. Stadens rapport visar att tillbyggnaden inte alls följer deras energipolicy.

Det börjar ställas mer och mer hållbarhetskrav på byggnationer i världens städer. Det är bra. Det behövs gränsvärden för hur mycket energi ett hus gör av med och städer behöver planeras för att minska på person- och godstransporter.

Är du en frilansare eller en entreprenör?

Något som är relevant i arkitektbranschen.
Mina erfarenheter är att de flesta arkitekter, även de som har egna kontor med anställda fortfarande är frilansare. Nya personer man anställer anställs för att täcka upp arbetstimmar som ägaren inte hinner med. Entreprenörsaspekten med innovativa affärsidéer och så vidare lyser oftast med sin frånvaro.

The Difference Between a Freelancer and an Entrepreneur

A freelancer is someone who gets paid for her work. She charges by the hour or perhaps by the project. Freelancers write, design, consult, advise, do taxes and hang wallpaper. Freelancing is the single easiest way to start a new business.

Entrepreneurs use money (preferably someone else’s money) to build a business bigger than themselves. Entrepreneurs make money when they sleep. Entrepreneurs focus on growth and on scaling the systems that they build. The more, the better.

The goal of a freelancer is to have a steady job with no boss, to do great work, to gradually increase demand so that the hourly wage goes up and the quality of gigs goes up too.

The goal of the entrepreneur is to sell out for a lot of money, or to build a long-term profit machine that is steady, stable and not particularly risky to run.

The trap is simple: Sometime freelancers get entrepreneur envy and start hiring other freelancers to work for them. This doesn’t scale. Managing freelancers is different from being a freelancer. Managing freelancers and saving the best projects for yourself gets you into trouble. The cash flow gets you into trouble. Investors don’t want to invest in you because you can’t sell out if you’re a freelancer at heart.

If you’re an entrepreneur, it is impossible to succeed by using your own labor to fill the gaps. That’s because your labor is finite. It doesn’t scale. That’s because if it’s a job only you can do, you’re not building a system, you’re just hiring yourself (and probably not paying enough either).

Jag lägger ingen värdering i det ena eller andra, man skall bara vara medveten om att det andra alternativet finns det med.

Ett par nya arkitektturbloggar

Hittade ett par ny arkitekturbloggar idag:

“Urban Dynamic Planning Forum”:http://www.udpf.se/ drivs av fyra studenter från samhällsplaneringslinjen på Stockholms Universitet.

På “MalmöStockholm”:http://malmostockholm.blogspot.com/ skriver Jörgen Sundström om arkitektur och stadsbyggnad med fokus på Malmö och Stockholm.

Skall bli intressant att följa. Det behövs en levande diskussion om hur vi skall utveckla våra städer. Ju fler som skriver, desto bättre.

tillbaka!

Efter en längre tids tystnad är jag tillbaka tror jag…

en längre förklaring finns på min privata blogg: “Qui Bono”:http://www.bergenudd.net/webblogg/2008/11/06/tillbaka/

Det viktigaste är att det numera finns två rss-feeder:

  • Om du prenumererar på mina sidor via en rss-läsare och är intresserad av arkitektur/stadsbyggnad så skall du prenumerera på den nya “feeden för re:urban”:http://feeds.feedburner.com/reurban
  • är du intresserad av mina inlägg om fotografering, politik, aktuell debatt, filosofi, skivbranschen, böcker och film och allt annat jag är intresserad av för dagen så ska du istället prenumerera på “feeden för Qui Bono”:http://feeds.feedburner.com/quibono

Jag skall försöka skriva ett till två inlägg i veckan här på re:urban. En ny sak som jag skall försöka mig på är lite mer lokala inlägg om det som händer inom arkitektur och stadsbyggnad runt öresund.

Calatrava vs Isozaki – [pushpullbar]2

* Calatrava vs Isozaki – [pushpullbar]2

Intressant åsikt. Calatrava ser sitt verk som oantastbart och han måste få sista ordet vid alla förändringar av objektet och den omedelbara närheten. När Bilbaos kommun bygger ett hus bredvid och arkitekten ansluter en bro till Calatravas bro så stämmer Calatrava Bilbaos kommun.

Jag anser att detta är en ohållbar position. Du kan inte som arkitekt kräva kontroll över dina verk efter att de har övergått till brukaren. I alla fall i Sverige har du bara upphovsrätt till dina ritningar och om inget annat har avtalats så får byggherren bara uppföra ett exemplar av det som är ritat. Du kan t ex inte beställa ritningar på ett hus och sedan, utan extra ersättning, bygga ett helt område med samma ritningar.

Ny fukt- och mögelskandal

* Putsade, odränerade träregelväggar

Jag kan bara säga: Jag är inte förvånad.
Förmodligen har man även satt ett tätt ytskikt som t ex plastfärg. Denna kommer definitivt att spricka på flera ställen, då får vattnet en väg in (för puts är inte tätt) men ingen väg ut, eftersom vattnet försvinner genom avdunstning, vilket kräver yta, eller dränering i botten, vilket kräver en teknisk konstruktion för detta.

Ett annat problem som dessa väggar ger är att de är känsliga för mekanisk åverkan. När man byggde husen till Bo01 i Malmö (en del av det som idag kallas Västra Hamnen) så användes puts på isolering på flera hus. Problemet var att man använde tekniken ända ner till marknivå vilket gjorde att ytan förstördes om man t ex körde på den när man parkerade cykeln. Jag har hört att man har samma problem med ömtåliga väggar i Hammarby Sjöstad.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Det är livet mellan husen som är det viktigaste

I hela mänsklighetens historia, sedan vi blivit bofasta, har gator & torg varit de grundläggande byggstenar som har organiserat våra städer

Jan Gehl, Life between buildings, min översättning

Varför trodde modernisterna att detta kunde ändras i grunden? Och att de var bra nog att genomföra det…

Andra bloggar om: , , ,

Förstör nomadarbetaren våra tredje platser?

* Is The Bedouin Worker Killing The Third Place?

Jag har skrivit om “tredje platsen”:http://www.bergenudd.net/webblogg/category/arkitektur/tredje-platsen/ innan, det är en plats där du kan vara så privat eller öppen som du vill, du interagerar med omgivningen på ett prestigelöst sätt och du kan få en stund borta från den första (hemmet) och andra (arbetet) platsen. Nu riskerar nomadarbetarna i USA att förstöra den tredje platsen på t ex Starbucks. Nomadarbetarna är t ex frilansare som inte har fasta arbetsplatser som bland annat använder platser som Starbucks för att arbeta på.

Det finns wlan och kaffe, det kan väl inte bli fel?

Problemet uppstår när alla platser är upptagna av personer som sitter böjda över sina datorer, helt omedvetna om sin omgivning och interagerar knappt med den heller. Caféet liknar mer och mer den andra platsen.

Jag jobbar oftast på dagarna så jag vet inte hur utbrett detta är i Sverige. Hur ser det ut på svenska caféer?

Andra bloggar om: , , ,

Forskare har hittat samband mellan takhöjd och tankehöjd

* Researchers find ceiling height can affect how a person thinks, feels and acts

Det passar i alla fall på mig, jag känner mig nertryckt i rummen som byggdes på sextio-, sjuttio- och åttiotalen där minimikraven blev standard och det ansågs som onödigt att bygga med större takhöjd än 2,40.

Andra bloggar om: