Paradigmskifte

Jag är som jag skrev i första posten så är jag intresserad av den process som jag kallar paradigmskifte, en process som jag tror sker just nu och som kommer att föra oss in i nätverkssamhället.
För att det skall vara lättare för er att följa resonemangen så tänkte jag försöka förklara vad jag menar med paradigmskifte.

(denna text är väldigt mycket ett pågående arbete, kommentarer om det jag skriver emottages tacksamt!)

Ordet paradigm används vanligtvis för att benämna ett rådande tankesätt inom ett forskningsområde.
Ordet paradigm betyder enligt Bonniers lexikons ordbok de ramar och allmänna regler inom vilket ett visst verksamhets- eller livsmönster upprätthålls. Det gäller speciellt de teoretiska ramar inom vilken forskningen i en viss vetenskap bedrivs. Jag tänker använda ordet i dess mer populärvetenskapliga betydelse där man använder det för att beskriva ramarna för ett tankesätt inom ett helt samhälle. Man kan till exempel tala om ett paradigmskifte när samhället ändrades i grunden i slutet av 1800-talet när vi gick från småskaligt hantverk i hemmen till industriellt framställande i centraliserade lokaler.

De tidigare paradigmskiftena som har skett är:
Samlare/jägarsamhället -> Jordbrukssamhället -> Industrisamhället

Det handlar alltså om genomgripande förändringar som omdefinierar vårt samhälle och förändrat vårt sätt att bo, arbeta och leva. Det är även en förändring av våra grundläggande värderingar. Om vad som är viktigt, vad som är oviktigt och hur vi ser på omvärlden. Vi har nu till exempel oerhört svårt att sätta sig in i hur det var att vara dräng eller piga för tvåhundra år sedan. Vi kan inte föreställa oss hur man kunde tycka att det var fullständigt naturligt att ha slavar och se dem som värdelösa som människor men att de hade ett monetärt värde som arbetare som man kunde köpa och sälja som man ville. Detta omänskliga beteende var högst civiliserat bara för 150 år sedan.

Paradigmskiften gör ont. Vissa yrkeskategorier kommer t ex nästan att försvinna helt samtidigt som helt nya uppfinns. Arbetslösheten kommer att fortsätta att stiga in det gamla samhällets yrken och har man inte orken eller fallenheten för att omskola sig så kommer man att få svårt att få ett nytt jobb. Om jag var kommunalråd i en mellanstor svensk kommun som är beroende av några få, stora industriföretag så skulle jag ha ganska svårt för att sova. Dessa industrier kommer med största sannolikhet slå igen. Antingen för att för att flytta till ett land med billigare arbetskraft eller för att företaget gått i konkurs. Många industrier kommer givetvis att finnas kvar men man kan inte vara säker på att det kommer att bli just den fabrik som ligger i ens egen kommun. Tänk bara på hur många hästdroskefabriker det finns kvar. Bilen som kom med den industriella revolutionen konkurrerade ut en hel rad företag som säkert var mycket bra på det de gjorde men det kvittar hur bra man är på att göra en hästdroska om man konkurerar med lastbilstillverkare! Nä, om jag vore kommunalråd så skulle jag istället för att försöka med konstjord andning på något som inte går att rädda jobba järnet för att öka möjligheterna för nyföretagande och försöka hitta något inom “den nya ekonomin” som just min kommun skulle kunna bli bra på. I samband med detta så måste man även jobba med utblidningsfrågorna så att man kan hjälpa dem som har blivit arbetslösa när industrierna lägger ner.

3 thoughts on “Paradigmskifte”

 1. Sammhällets paradigmskiften är inte så snabba och definitiva som
  vetenskapens dito. Jordbrukssamhället består som en del av
  industrisamhället och det i sin tur kommer att vara en del av
  informationssamhället under överskådlig tid. Men vad hände med
  samlar/jägarsamhället? Var finns det kvar i dagens samhälle? Är
  det att gå ut och shoppa eller är det att berätta historier vid
  brasan på kvällen (dvs teve)?

  Att yrkeskategorier försvinner är jag inte så orolig för. Det
  borde vara ett övergående problem. Det som oroar mej mer är
  försöken att bevara gamla maktstrukturer. Exempel: Dagens stora
  aktörer lobbar för att patent- och upphovsrättslagar ska utökas så
  att de kan behålla sin makt. Jag tänker att kreativitet borde vara
  en av hörnstenarna i ett framtida informationssamhälle.
  Skräckscenariot är att behöva en hord av advokater för minsta
  lilla datorprogram eller webbcollage.

 2. Haj!

  I en diskussion kom vi att tala om paradigmskiften och jag hävdade att till exempel cykeln innebar en typ av skifte vilket möjligjorde förflyttningar för den enskilde vilket inte var möjligt tidigare. Att bilen blev ett ännu större skifte och som dagens nätverk utgör är ju självklart. “Lånet” från vetenskapen och dess termer är ju en möjlighet att beskriva vad som händer människan i det dagliga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.