Har svensk bostadspolitik gjort oss fattigare?

En bekant på en mailinglista som jobbar i Italien berättade att eftersom det är mycket vanligare att man äger sin bostad i Italien så är genomsnittsförmögenheten tre gånger högre där än här i Sverige. Detta är delvis på grund av att genomsnittsitalienaren har fått ta del av värdeökningen på fastigheter som har skett nästan oavbrutet sedan början av nittiotalet.

I Sverige har å andra sidan denna värdeökning hamnat hos fastighetsbolagen eftersom vi har haft en socialdemokratisk bostadspolitik som har gått ut på att man vanligtvis hyr sin bostad i stället för att äga den. Detta har resulterat i att genomsnittssvensken fortfarande är lika fattig och i högre grad beroende av samhället.

Vad tycker ni?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.