Nätverkssamhället blir re:Urban

Nätverksamhället byter namn!

Jag har efter långt övervägande bestämt mig för att byta namn på bloggen. Jag är inte speciellt missnöjd med namnet nätverkssamhället, men jag har bara inte material till att motivera ett sådant namn. Paradigmskiften till sin natur är ju svåra att följa i realtid. Jag kommer att fortsätta att skriva om nätverksamhället men bloggens fokus kommer att skifta över till stadsbyggnad.

Stadsbyggnad är ett ämne som jag känner mycket för och jag känner även att det är något man kan skriva om kontinuerligt.

Namnet re:Urban är medvetet lite tvetydigt. Det kan både stå för regarding urban och reurbanisation. Jag anser att vi måste återta det stadsmässiga, både från arkitekterna och från t ex trafikplanerarna. Jag tycker t ex att en byggnads främsta uppgift är att tillföra något till det offentliga rummet. Den interna funktionen är sekundär. Ur ett stadsbyggnadsperspektiv är strukturen viktigare än stilen. Det är viktigare att det finns entréer mot gatan och lokaler i bottenvåningen än om byggnaden är uppförd i Jugend- eller modenistisk stil.

Vad tycker ni?!