Nätverksfamiljen

United Minds har skrivit om drivkrafter som förändrar världen

Bland annat nämner de nätverksfamiljen:

Nätverksfamiljenn (sic!)

Allt färre parrelationer varar livet och allt fler lever med halvsyskon och styvföräldrar. Den fasta kärnfamiljen håller på att bytas ut mot den flytande nätverksfamiljen.

Jag har inte tänkt på det innan men detta är ju ytterligare ett tecken på att vi rör oss mot en värld som är mer nätverksbaserad, i alla lager. Det är dock lite tråkigt främst för barnen när föräldrarna ibland ger upp lite för lätt.
Det kanske förbereder dem för ett liv i ett samhälle uppbyggt av nätverk, jag vet inte.

[via “bisonblog”:http://bisonblog.blogs.com/blog/2005/02/drivkrafter_som.html]

Jane Jacobs bok översatt!

Bokförlaget “Daidalos”:http://www.daidalos.se/ har låtit översätta “The Death and Life of Great American Cities” av Jane Jacobs som gavs ut redan 1961 första gången. Jag har tänkt att läsa den ett tag nu speciellt sedan Peter Lindberg på webbloggen “Tesugen”:http://tesugen.com/ skrivit om boken i “mars”:http://tesugen.com/archives/03/10/summary-2003-03 och “april”:http://tesugen.com/archives/03/10/summary-2003-04 2003.
Med en svensk översättning så blir ju tröskeln att läsa boken mycket lägre.

Jacobs bok var den bok som i startade vändningen i Stadsplaneringsdebatten i USA och lade grunden för “New Urbanism”-rörelsen där.

*Bokinfo*
Titel: Den amerikanska storstadens liv och förfall
Översättning: Charlotte Hjukström
ISBN: 91 7173 216 0
Ca-pris: 320kr