Ny fukt- och mögelskandal

* Putsade, odränerade träregelväggar

Jag kan bara säga: Jag är inte förvånad.
Förmodligen har man även satt ett tätt ytskikt som t ex plastfärg. Denna kommer definitivt att spricka på flera ställen, då får vattnet en väg in (för puts är inte tätt) men ingen väg ut, eftersom vattnet försvinner genom avdunstning, vilket kräver yta, eller dränering i botten, vilket kräver en teknisk konstruktion för detta.

Ett annat problem som dessa väggar ger är att de är känsliga för mekanisk åverkan. När man byggde husen till Bo01 i Malmö (en del av det som idag kallas Västra Hamnen) så användes puts på isolering på flera hus. Problemet var att man använde tekniken ända ner till marknivå vilket gjorde att ytan förstördes om man t ex körde på den när man parkerade cykeln. Jag har hört att man har samma problem med ömtåliga väggar i Hammarby Sjöstad.

Andra bloggar om: , , , , , ,

Stucco Lustro

Italiensk spacklingsteknik som ger en plan, blank yta med färgskiftningar

Underlaget byggs upp med flera lager av kalkspackel som sedan avslutas med ett lager som är uppblandat med marmormjöl och krossad marmor och som bearbetas med speciella verktyg för att få fram den speciella ytan.

Stucco Lustro finns beskrivet så långt tillbaka som 25 f. kr.
Teknikerna och materialen har ändrats och förbättrats lite men är fortfarande mycket likt sitt ursprung. Palladio hjälpte till att under renässansen återuppliva intresset för denna urgamla teknik. I många av hans villor finns vackra exempel på Stucco Lustro.

Ytan känns väldigt mjuk även om den är hård och blank. När man lägger handen på så tror man att det skall kännas kallt eftersom det är så likt sten men ytan är varm och behaglig.

Det är givetvis en dyr byggnadsmetod och det är därför den inte är så vanlig varken då eller nu.

Det är livet mellan husen som är det viktigaste

I hela mänsklighetens historia, sedan vi blivit bofasta, har gator & torg varit de grundläggande byggstenar som har organiserat våra städer

Jan Gehl, Life between buildings, min översättning

Varför trodde modernisterna att detta kunde ändras i grunden? Och att de var bra nog att genomföra det…

Andra bloggar om: , , ,

Förstör nomadarbetaren våra tredje platser?

* Is The Bedouin Worker Killing The Third Place?

Jag har skrivit om “tredje platsen”:http://www.bergenudd.net/webblogg/category/arkitektur/tredje-platsen/ innan, det är en plats där du kan vara så privat eller öppen som du vill, du interagerar med omgivningen på ett prestigelöst sätt och du kan få en stund borta från den första (hemmet) och andra (arbetet) platsen. Nu riskerar nomadarbetarna i USA att förstöra den tredje platsen på t ex Starbucks. Nomadarbetarna är t ex frilansare som inte har fasta arbetsplatser som bland annat använder platser som Starbucks för att arbeta på.

Det finns wlan och kaffe, det kan väl inte bli fel?

Problemet uppstår när alla platser är upptagna av personer som sitter böjda över sina datorer, helt omedvetna om sin omgivning och interagerar knappt med den heller. Caféet liknar mer och mer den andra platsen.

Jag jobbar oftast på dagarna så jag vet inte hur utbrett detta är i Sverige. Hur ser det ut på svenska caféer?

Andra bloggar om: , , ,

Forskare har hittat samband mellan takhöjd och tankehöjd

* Researchers find ceiling height can affect how a person thinks, feels and acts

Det passar i alla fall på mig, jag känner mig nertryckt i rummen som byggdes på sextio-, sjuttio- och åttiotalen där minimikraven blev standard och det ansågs som onödigt att bygga med större takhöjd än 2,40.

Andra bloggar om: