Förstör nomadarbetaren våra tredje platser?

* Is The Bedouin Worker Killing The Third Place?

Jag har skrivit om “tredje platsen”:http://www.bergenudd.net/webblogg/category/arkitektur/tredje-platsen/ innan, det är en plats där du kan vara så privat eller öppen som du vill, du interagerar med omgivningen på ett prestigelöst sätt och du kan få en stund borta från den första (hemmet) och andra (arbetet) platsen. Nu riskerar nomadarbetarna i USA att förstöra den tredje platsen på t ex Starbucks. Nomadarbetarna är t ex frilansare som inte har fasta arbetsplatser som bland annat använder platser som Starbucks för att arbeta på.

Det finns wlan och kaffe, det kan väl inte bli fel?

Problemet uppstår när alla platser är upptagna av personer som sitter böjda över sina datorer, helt omedvetna om sin omgivning och interagerar knappt med den heller. Caféet liknar mer och mer den andra platsen.

Jag jobbar oftast på dagarna så jag vet inte hur utbrett detta är i Sverige. Hur ser det ut på svenska caféer?

Andra bloggar om: , , ,

3 thoughts on “Förstör nomadarbetaren våra tredje platser?”

  1. Ah! Tycker det är väldigt vanligt här i Stockholm med folk som jobbar ute. Antingen har jobbdiskussioner eller sitter med sin laptop och jobbar. Jag känner dock inte till någon som helt och hållet bytt kontor mot kafé.

    Men jag vet inte hur vanligt det är att man bytt kontor mot kafé helt och hållet.

    Testade själv två hela månader för ett par år sedan. Då fanns det fler oskyddade accesspunkter, nu är fler lösenordsskyddade. Men det var lite påfrestande i längden. Bara att gå på toaletten krävde att man packade ihop allt och lämnade sin plats.

  2. Studenter av allehanda slag har väl alltid befäst innerstadscafeén i arbetssyfte? måhända att de inte är helt asociala i sina grupper men det skapar nästintill samma situation.

    starbucks innan wlanet; den eviga kön?

  3. Lunchade idag på Wayne’s Coffee på Götgatan i Stockholm. Ca tio av borden upptogs av ensamma personer med laptops. Ett par till av grupper av studenter som pluggade ihop.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.