Ett nytt sätt att se på arkitekturfoto

extracts of local distance

En grupp tyskar använder arkitekturfoto på ett nytt sätt. Man scannar och extraherar perspektiv, ytor och gränspunkter. Med denna metadata kan man skapa nya kollage som skapar nya rum och volymer.

Digital scans of analogue architectural photography form tiny pieces of a large resulting puzzle. The original pictures are being analysed and categorised according to their vanishing-points and shapes. Based on this analysis, slices are being extracted from the source image. These slices retain the information of their position corresponding to their original vanishing-point and thus form a large pool of pieces, ready to be applied to new perspectives and shapes.

Extracts of Local Distance from STOESELTNTPRO on Vimeo.

Jag tycker det är vackra bilder och skulle inte ha något emot att ha en sådan på väggen och jag tror nog att det skulle kunna vara ett verktyg för att skapa ny arkitektur på något sätt. Lite för mycket dekonstruktivism för min smak men det kan säkert fungera för andra…

(via: Digital Urban)