Förarlösa bilar

Förarlösa bilar kommer att förändra samhället, våra städer och trafikapparaten mer än vi anar. Redan om ett par år kommer flera biltillverkare att börja utföra provkörningar ute bland trafiken i Sverige, Europa, USA och i resten av världen. Vissa bedömare räknar med att så tidigt som runt 2020 kommer det att finnas bilar att köpa. De nya bilarna kommer förmodligen att förändra sättet vi ser på transportation och bilägande. Tiden då vi äger en bil som 95% av tiden står oanvänd kommer nog att ta slut. Istället kommer vi att ha ett abonnemang där vi när som helst kan begära en bil till där vi är för att köra oss dit vi ska, den bilen kan sedan direkt köra till nästa passagerare eller ställa sig lite utanför staden och vänta på en körning.

Problem?

Men problem med detta, finns det inte sådana? Jovisst. De förarlösa bilarna är mycket säkra men om det händer en olycka? Vem är ansvarig? Är det bilföretaget? Operatören som äger och underhåller bilarna? Programmeraren som skrivit koden som ska väja i tid? Kommer vår infrastruktur att blastas ännu mer när vi får tillgång till vad som mer kan liknas vid taxitransporter än busstransporter?

Hur förändras kraven på staden?

I ett slag kommer många tusen kvadratmeter parkering, både i parkeringshus och markparkering, bli ledig för annan användning. Det finns inte bilar som behöver parkeringen på dagen eftersom man inte äger bilen som transporterar en till jobbet utan den kör vidare och gör annat. Likaså behövs inte parkering för boende på kvällar, nätter och helger. Vad som däremot kommer att behövas är många avsläppszoner i centrala lägen där passagerare kan hoppa in och ut ur bilar på ett säkert sätt. Sen kommer nog folk att gå lite längre sträckor i staden, när man inte behöver tänka på att man måste gå tillbaka till en parkerad bil utan man kan bli upphämtad där man är när man är klar kommer nog att göra han man tar sig längre till fots i staden.

Hur kommer det att bli då?

Det vet vi inte. Vi vet inte hur bilarna slutligen kommer att fungera, vi vet inte vilka kommersiella erbjudande som kommer att vara tillgängliga och hur mycket motstånd och tröghet det finns mot att inte längre äga sin egen bil. Och hur kommer det att fungera för de som inte bor i eller nära en stad?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.