Interaktiv Nolli-karta

1748 publicerade Nolli den första kartan över Rom sedan antiken. Det som var nyskapande var att han även inkluderade alla offentliga innomhusrum precis på samma sätt som gator och torg vilket gav en helt ny bild av det offentliga rummet.
Oregons Universitet har skapat en insteraktiv version av kartan:

* The Interactive Nolli Map Website