Ett vettigare inlägg om varför det byggs så mycket eller lite som det görs

Tobias Olsson, arkitekturpolitisk chef på Sveriges Arkitekter har skrivit en utmärkt debattartikel, Bygg som in i Norden | Debatt på expressen.

Stefan Atterfall! Du bör bjuda in Tobias till ditt departement och låta honom föreläsa för och svara på frågor från den grupp som jobbar med (här skulle jag vilja skriva arkitektur-, urban- eller stadspolitik men som Tobias förklarar i artikeln så har vi bara en byggpolitik som endast verkar gynna byggindustrin) hur sverige bygger, för han verkar vara en smart person.

I våra nordiska grannländer finns det bra exempel på bra arkitekturpolitik:

I torsdags presenterade den danska regeringen sin nya politik med 64 konkreta åtgärder, bland annat en satsning på arkitektur i skolan, stöd till kommuner för att med hjälp av stadsplanering motverka social obalans och satsningar på export och internationell marknadsföring av Danmark.

Sedan slår Tobias hål på uttrycket att “det tar tio år för ett hus att byggas i stockholm” som han skriver så tar det i genom snitt 19 månader och eftersom några verkligen tar tio år så är det en hel del som tar kortare tid än 19 månader…

Byggindustrins rop efter standardisering, borttagande av särkrav och så vidare är inte ett stridsrop för att få bygga mer, det är ett rop efter att få bättre vinstmarginaler och kunna bygga mer likartat, strömlinjeformat och platslöst på bekostnad av våra levnadsmiljöer. Som Gehl skriver, det är livet mellan husen som är det viktiga och det rummet struntar byggindustrin ganska mycket i. Det överlåts åt kommunerna att fixa och kommunernas plan- och bygglovsavdelningar får mindre och sämre verktyg att skapa goda stadsmiljöer.

Vi behöver också till slut kasta av oss oket från den funktionsseparerade modernismen och återigen bygga stad och stadsdelar istället för bostads-, kontors-, och verksamhetsområden.

Med hopp om att det kommer en arkitektur- och stadspolitik någon gång,
Jonas

Är du en frilansare eller en entreprenör?

Något som är relevant i arkitektbranschen.
Mina erfarenheter är att de flesta arkitekter, även de som har egna kontor med anställda fortfarande är frilansare. Nya personer man anställer anställs för att täcka upp arbetstimmar som ägaren inte hinner med. Entreprenörsaspekten med innovativa affärsidéer och så vidare lyser oftast med sin frånvaro.

The Difference Between a Freelancer and an Entrepreneur

A freelancer is someone who gets paid for her work. She charges by the hour or perhaps by the project. Freelancers write, design, consult, advise, do taxes and hang wallpaper. Freelancing is the single easiest way to start a new business.

Entrepreneurs use money (preferably someone else’s money) to build a business bigger than themselves. Entrepreneurs make money when they sleep. Entrepreneurs focus on growth and on scaling the systems that they build. The more, the better.

The goal of a freelancer is to have a steady job with no boss, to do great work, to gradually increase demand so that the hourly wage goes up and the quality of gigs goes up too.

The goal of the entrepreneur is to sell out for a lot of money, or to build a long-term profit machine that is steady, stable and not particularly risky to run.

The trap is simple: Sometime freelancers get entrepreneur envy and start hiring other freelancers to work for them. This doesn’t scale. Managing freelancers is different from being a freelancer. Managing freelancers and saving the best projects for yourself gets you into trouble. The cash flow gets you into trouble. Investors don’t want to invest in you because you can’t sell out if you’re a freelancer at heart.

If you’re an entrepreneur, it is impossible to succeed by using your own labor to fill the gaps. That’s because your labor is finite. It doesn’t scale. That’s because if it’s a job only you can do, you’re not building a system, you’re just hiring yourself (and probably not paying enough either).

Jag lägger ingen värdering i det ena eller andra, man skall bara vara medveten om att det andra alternativet finns det med.

Ny fukt- och mögelskandal

* Putsade, odränerade träregelväggar

Jag kan bara säga: Jag är inte förvånad.
Förmodligen har man även satt ett tätt ytskikt som t ex plastfärg. Denna kommer definitivt att spricka på flera ställen, då får vattnet en väg in (för puts är inte tätt) men ingen väg ut, eftersom vattnet försvinner genom avdunstning, vilket kräver yta, eller dränering i botten, vilket kräver en teknisk konstruktion för detta.

Ett annat problem som dessa väggar ger är att de är känsliga för mekanisk åverkan. När man byggde husen till Bo01 i Malmö (en del av det som idag kallas Västra Hamnen) så användes puts på isolering på flera hus. Problemet var att man använde tekniken ända ner till marknivå vilket gjorde att ytan förstördes om man t ex körde på den när man parkerade cykeln. Jag har hört att man har samma problem med ömtåliga väggar i Hammarby Sjöstad.

Andra bloggar om: , , , , , ,