Föreslagen tillbyggnad av British Museum uppfyller inte hållbarhetskrav

British Museum Extension, Rogers Stirk Harbour + Partners

“British Museum extension doesn’t pass Camden Council sustainability standards”

Staden Camden har bestämt sig för att inte göra om detaljplanen för en del av Brittish museum där Richard Rogers har ritat en tillbyggnad. Staden hävdar att för många arkitektoniska och historiska värden går förlorade som inte uppvägs av tillskottets positiva fördelar.
Vidare finns inte legala bindingar om hållbarhet bl a i form av trädplantering och minimering av transporter och annat. Stadens rapport visar att tillbyggnaden inte alls följer deras energipolicy.

Det börjar ställas mer och mer hållbarhetskrav på byggnationer i världens städer. Det är bra. Det behövs gränsvärden för hur mycket energi ett hus gör av med och städer behöver planeras för att minska på person- och godstransporter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.