Du lever hälsosammare nära kollektivtrafik

A new report, released by the American Public Transportation Association, which surveys current research has found that people who live in communities with high-quality public transportation drive less, exercise more, live longer, and are generally healthier than residents of communities that lack quality public transit.

Rapporten finns här: Residents Who Live Near Public Transportation Live Healthier, Longer Lives, Study Finds

Det verkar ju vara ett rimligt resultat, rent intuitivt, men det är ju bättre att veta, än att tro…

(via: Urban Planning blog)

Grand Hotell i Lund renoverar fasaden

Grand Hotell i Lund har under en längre tid och i flera etapper renoverat sin fasad. Jag är imponerad av ambitionen, man nytillverkar bland annat sandstenselement som huggs för hand i sandsten. Ursprungligen var stenen från Öveds kloster.

Det är så roligt att se en fastighetsägare som verkligen värnar om sin byggnad och inte snålar in och förvanskar den när den behöver underhållas.

Just nu är man i sluttampen av den fjärde etappen då man har renoverat entréfasaden.

(via: Sydsvenskan – Halvlek för Grands renovering)

Ett nytt sätt att se på arkitekturfoto

extracts of local distance

En grupp tyskar använder arkitekturfoto på ett nytt sätt. Man scannar och extraherar perspektiv, ytor och gränspunkter. Med denna metadata kan man skapa nya kollage som skapar nya rum och volymer.

Digital scans of analogue architectural photography form tiny pieces of a large resulting puzzle. The original pictures are being analysed and categorised according to their vanishing-points and shapes. Based on this analysis, slices are being extracted from the source image. These slices retain the information of their position corresponding to their original vanishing-point and thus form a large pool of pieces, ready to be applied to new perspectives and shapes.

Extracts of Local Distance from STOESELTNTPRO on Vimeo.

Jag tycker det är vackra bilder och skulle inte ha något emot att ha en sådan på väggen och jag tror nog att det skulle kunna vara ett verktyg för att skapa ny arkitektur på något sätt. Lite för mycket dekonstruktivism för min smak men det kan säkert fungera för andra…

(via: Digital Urban)

paradoxen: lugna, centrala lägen

Ledaren tar fram en klassisk paradox hos människors efterfrågan: Ett lugnt boende i ett centralt läge. Sedan den äldre kvartersstrukturen brutits upp för att ge utrymme för “utblickar” och “siktlinjer” har det blivit väldigt svårt att bygga lägenheter med en så kallad “tyst sida”, d.v.s. att ljudnivån är under 55 decibel utanför fönstren till hälften av rummen. Med ny forskning som visar på de skadliga effekterna av buller är det inte konstigt att “lugnt boende” är efterfrågat. Med de högre ljudnivåerna i centrum orsakade av biltrafik blir det naturligtvis svårare att bygga bostäder som passar människors behov av lugn och ro.

Problemet är bara att om vi ska bygga i “lugna lägen” (d.v.s. långt från centrums buller) kommer det leda till en ökad utglesning som i sin tur leder till en ökad bilanvändning som leder till ännu högre ljudnivåer i centrum. Medan vi bygger nya bostäder som uppfyller dagens krav kommer de äldre att successivt hamna över kravgränserna.

från: [UNT om översiktsplanen – uppsala.yimby.se]

kommunikation – individuell eller platsbunden

gruppbloggen Skiften som skriver om skiften i vårt samhälle tog förra veckan upp framtidens kommunikation:

Erik Starck skriver i Framtidens kommunikation i fyra dimensioner:

Man minns knappt hur det var men förr i tiden för sisådär 10 år sedan så ringde vi inte till personer utan till platser. Sedan hoppades man att personen man sökte befann sig på den plats man ringde till. Detta var det naturliga sättet att använda en telefon. Man ringde från en vägg till en annan.

Sedan dök mobiltelefonen upp och telefonin blev personlig. Platsen förlorade sin betydelse. Det var inte längre en vägg jag ringde till utan till en individ. Mobiltelefonen borde byta namn till den personliga telefonen jmf: persondatorn för det är precis vad den är.

Detta är en större revolution än man tror vid första ögonkastet. Jag tror att de som inte förstår detta till exempel inte ser sitt mobilnummer som mer eller mindre permanent.

För ett par veckor sedan var jag i Göteborg och ringde på vinst och förlust en kompis mobilnummer som jag inte har ringt på minst fyra-fem år och till min glädje som svarade han. För det första så hade han behållit sitt mobilnummer så gamla vänner som jag som hade sparat kontakten i min mobil kunde komma i kontakt med honom när jag behövde. För det andra som satt han någonstans norr om oslo och väntade på några vänner som var i väg och dök. Jag kunde alltså kontakta honom utan att veta eller gissa var han befann sig.

Det är samma sak med epostadresser. Skaffa dig en domän som du har kontroll över och om du inte kan fixa det själv så lej ut epostadministrationen till någon annan. Google Apps är en bra tjänst som är gratis för mindre grupper. Ge inte ut epostadressen du fått från din bredbandsleverantör, vad händer när du om tre år antingen flyttar eller helt enkelt hittar ett bättre erbjudande. Då blir du av med din adress och alla som har din gamla adress får tillbaka sitt meddelande utan möjlighet att veta vilken din nya adress är. Webmailtjänster är något bättre förutom att du är helt i händerna på leverantören. Nu bedömmer jag inte risken som så stor men det är ju helt upp till Microsoft om man vill driva hotmail vidare eller inte. Funkar det inte ekonomiskt så kommer miljoner att bli av med sina epostadresser. Ett liknande exempel är Yahoo!s nedstängning av webbsidorna på geocities.

Framtidens kommunikation är definitivt individuell och inte platsbunden. Så behåll ditt mobilnummer, säg upp din fasta telefon och skaffa en epostadress som du själv äger…

Föreslagen tillbyggnad av British Museum uppfyller inte hållbarhetskrav

British Museum Extension, Rogers Stirk Harbour + Partners

“British Museum extension doesn’t pass Camden Council sustainability standards”

Staden Camden har bestämt sig för att inte göra om detaljplanen för en del av Brittish museum där Richard Rogers har ritat en tillbyggnad. Staden hävdar att för många arkitektoniska och historiska värden går förlorade som inte uppvägs av tillskottets positiva fördelar.
Vidare finns inte legala bindingar om hållbarhet bl a i form av trädplantering och minimering av transporter och annat. Stadens rapport visar att tillbyggnaden inte alls följer deras energipolicy.

Det börjar ställas mer och mer hållbarhetskrav på byggnationer i världens städer. Det är bra. Det behövs gränsvärden för hur mycket energi ett hus gör av med och städer behöver planeras för att minska på person- och godstransporter.

Är du en frilansare eller en entreprenör?

Något som är relevant i arkitektbranschen.
Mina erfarenheter är att de flesta arkitekter, även de som har egna kontor med anställda fortfarande är frilansare. Nya personer man anställer anställs för att täcka upp arbetstimmar som ägaren inte hinner med. Entreprenörsaspekten med innovativa affärsidéer och så vidare lyser oftast med sin frånvaro.

The Difference Between a Freelancer and an Entrepreneur

A freelancer is someone who gets paid for her work. She charges by the hour or perhaps by the project. Freelancers write, design, consult, advise, do taxes and hang wallpaper. Freelancing is the single easiest way to start a new business.

Entrepreneurs use money (preferably someone else’s money) to build a business bigger than themselves. Entrepreneurs make money when they sleep. Entrepreneurs focus on growth and on scaling the systems that they build. The more, the better.

The goal of a freelancer is to have a steady job with no boss, to do great work, to gradually increase demand so that the hourly wage goes up and the quality of gigs goes up too.

The goal of the entrepreneur is to sell out for a lot of money, or to build a long-term profit machine that is steady, stable and not particularly risky to run.

The trap is simple: Sometime freelancers get entrepreneur envy and start hiring other freelancers to work for them. This doesn’t scale. Managing freelancers is different from being a freelancer. Managing freelancers and saving the best projects for yourself gets you into trouble. The cash flow gets you into trouble. Investors don’t want to invest in you because you can’t sell out if you’re a freelancer at heart.

If you’re an entrepreneur, it is impossible to succeed by using your own labor to fill the gaps. That’s because your labor is finite. It doesn’t scale. That’s because if it’s a job only you can do, you’re not building a system, you’re just hiring yourself (and probably not paying enough either).

Jag lägger ingen värdering i det ena eller andra, man skall bara vara medveten om att det andra alternativet finns det med.