Väl genomfört projektarbete om Masthuggskajen, Göteborg

Via “yimbygbg”:http://gbg.yimby.se/ hittar jag ett projektarbete från Fysisk Planering vid BTH.

Rapprorten finns att ladda ner som pdf från sidan “Masthuggsstaden – mina drömmars kaj”:http://www.davidlindqvist.se/masthuggsstaden/

Johannes på yimbygbg har skrivit en bra “sammanfattning”:http://gbg.yimby.se/2009/02/masthuggsstaden_645.html och jag håller med om att det är ett attraktivt och väldigt stadsmässigt förslag som jag gärna hade sett genomfört.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.