Felaktigheter i agenda

Sitter och tittar på “Agenda”:http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=6068&a=288304 på söndagskvällen.

Det var ett inslag om integrerat boende.
Tyvärr inleddes inslaget med en felaktig bild av sverige. Reportern sade att i sverige bor vi i hus som vi själva äger, villor, radhus etc. och det är mindre andel flerbostadshus.

Detta är fel.

Sverige har tvärtom nästan högst andel boende i flerfamiljshus i Europa.

England är det land där störst andel bor i egnahem.

Men det passade väl i reporterns argumentation eftersom inslaget gick ut på att det skulle byggas mer integrerat och mindre segregerat.
Jag återkommer med siffror om jag hittar dem.

Uppdatering: Reportern Per Malm har kommenterat och tills vi har rett ut om jag har missförstått inslagets inledning så ber jag er att ta ovanstående med en nypa salt 🙂

Uppdatering 2: Jag hörde fel:
Så här sades det i inledningen:

I sverige bor alla för sig.
I villor, radhus och hyreshus.
Var bostad på sin plats.

Det gick alltså ut på att bostadsområden ofta är av en typ. Det håller jag med om och jag tror att det är ett av skälen till segregationen i vårt samhälle. Vi måste bygga stadsdelar och inte bostadsområden. Sen kan man dock debattera om man bor för sig själv i ett flerbostadshus.

Jag ber om ursäkt för att jag anklagade Agenda för felaktigheter.

One thought on “Felaktigheter i agenda”

  1. SOM jag förstår det påstår Jonas att det i mitt inslag i Agenda den 21/11 sägs att en större andel svenskar bor i egna hem än i flerbostadshus. Det är fel. Ingenstans i inslaget sägs något om svenskarnas fördelning mellan olika typer av boende.

    mvh Pewr Malm, reporter, Agenda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.