Stadens grundläggande idé

Jag höll på att gå igenom min inbox och hittade en länk till en gammal debattartikel på SVD om motståndet mot nybyggnation i Stockholm. För mycket gnäll i stadsbyggnadsdebatten

Jerker Söderlind, arkitekt och stadsforskare sammanfattar stadens idé på ett exceptionellt bra sätt:

Stadens idé är att ställa många hus på samma plats så att de skymmer utsikten för varandra.

Till detta vill jag lägga mitt eget favoritcitat som går ner en nivå till byggnadens förhållande till staden:

Det är en byggnads första uppgift att placera sig i förhållande till staden

Voltaire, ca år 1827
(min översättning)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.