Jane Jacobs har avlidit

Med stor sorg konstaterar jag att Jane Jacobs har avlidit:

* The Gutter: The Gutter Salutes: Jane Jacobs (1916-2006)

Hennes bok “Den amerikanska storstadens liv och förfall” har betytt mycket för mitt intresse av stadsbyggnad. Trots att den publicerades för första gången 1961 (den kom ut 2006 i svensk översättning) så är den fortfarande aktuell i många frågor.

Uppdatering: “Dennis Josefsson”:http://www.katallaxi.se/2006/04/25/thats-a-loss/ gör mig uppmärksam på bl a en intervju med Jacobs i tidningen “Reason”:http://reason.com/0106/fe.bs.city.shtml

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.