Maktförskjutning

Det sker även en maktförskjutning i paradigmskiften. I jordbrukssamhället var jordägor lika med makt. De som hade stora jordegendomar var även de som hade något att säga till om i samhället. Adeln är väl det närmaste man tänker på men även kyrkan och kungen utövade sin makt genom sina jordägor. Om kungen ville belöna någon och samtidigt sätta dem i tacksamhetsskuld till sig så kunde han ge dem ett gods.
I industrisamhället flyttas makten från dem som äger mark. Jag tycker att det är lite svårt att definiera till vem makten övergår. I brist på annat så säger jag att makten övergår till de som har och kan utnyttja sina produktionsresurser på ett effektivt sätt. Dock så tycker jag att i samband med att finansmarknaden växer och blir allt mer global så flyttas mer och mer makt över dit. Fast då börjar man komma in på det jag kallar nätverkssamhället eftersom den globala finansmarknaden kräver ett globalt nätverk av telekommunikationer som fungerar dygnet runt och i realtid. Så jag tycker att det är svårt att definiera makten i industrisamhället.
Var kommer då makten i nätverkssamhället att finnas? Det är ju ännu svårare att deiniera. Kommer den att finnas hos dem som kontrollerar medierna? Kommer den att fortsätta att vara kvar i finansvärlden, i den så kallade “marknaden”?
Eller kommer den att finnas hos dem som kan samla information, bearbeta den och agera på resultatet? Jag lutar åt det sista. Denna färdighet har ju alltid varit viktig att kunna men själva maktutövandet har sedan varit en annan process. Jag tror dock att det kommer att bli en maktfaktor i sig.

Detta är definitivt ett ämne som jag kommer att återkomma till.