När människan skapade världen

Jag har precis börjat läsa Johan Norbergs nya bok “När människan skapade världen.” Redan i första kapitlet finns det mycket citerbart. Bland annat beskriver han kampen mellan de som skapar och de som bevakar:

Marx hade rätt i att samhällshistorien är en kamp. Men i grunden är det inte mellan motsatta klasser, utan en kamp mellan motsatta mentaliteter – den ena är kreativiteten och den andra är kontrollen; den ena är skapandet, den andra är bevakandet. Den första är skaparkraften, framstegstron, individens vilja att göra sin lott här i livet bättre. Den andra är kontrollbegäret, viljan att stoppa förändringar, kommendera skapandet eller lägga beslag på frukterna av det.
De attityderna kommer från två olika synsätt på livet – å ena sidan den dynamiska, å andra sidan den statiska. Den dynamiska tror på skapande och utveckling, och därför på att människor har ett gemensamt intresse av samarbete och utbyte. Därför vill den uppmuntra upptäckter och frivilligt samarbete. Den statiska mentaliteten tror att tillvaron är ett nollsummespel, där några måste få det sämre för att andra skall få det bättre. Därmed bygger den på oro och rädsla för vad andra skall göra och avundsjuka mot dem som lyckas. Och den leder därför lätt till tron att det gäller att välja rätt sida, och få makten att styra och ta från de andra.
Om och om igen återkommer denna kamp, mellan individer, mellan grupper och inom en och samma person. Å ena sidan handlar det om energin, om att drömma, engagera sig, analysera, skapa nytt och förändra världen. Nytänkaren, innovatören, entreprenören – de är civilisationens hantverkare. Å andra sidan handlar det om missundsamheten, om viljan at blockera, kontrollera, stoppa, riva ned. Den ena gör något, den andra går efter och klagar och kontrollerar. Den ena attityden drivs av skaparlust och livsglädje, den säger ja till livet och dess möjligheter. Den andra drivs av oro, rädsla och avund, och vill styra och blockera. De fingerfärdiga slår mot de klåfingriga.

Ett samhälles dominerande grundhållning avgörs av individuella val. Men dessa påverkas av vilken mentalitet som uppmuntras och vilken som bestraffas av uppfostran, kultur och politik. I vissa epoker har skapandet åtnjutit en viss frihet, och människor har i motsvarande grad gjort väldiga vetenskapliga och ekonomiska framsteg. Men i praktiska taget alla samhällen som någonsin existerat har skaparkrafen kämpat i motvind. Antingen för att vägarna framåt har blockerats eller för att härskarna har pekat ut den enda väg som alla måste gå. Den amerikanska tänkaren Virginia Postrel talar om två motståndsgrupper som reaktionärer, vilkas centrala värdering är stabilitet, och teknokrater, vilkas centrala värdering är kontroll. Det kan låta som motsatser, och under många epoker har de stått emot varandra. Men de förenas i sin bevakande attityd i en motvilja mot mångfald och experiment, och en vilja att hitta en lösning som ska gälla för alla

Detta motsattsförhållande känner jag igen. Speciellt tydligt blir det i ett paradigmskifte eftersom det är så mycket som ändras och så mycket av det gamla som slås i sönder. Men den här “kreativa förstörelsen”:http://en.wikipedia.org/wiki/Creative_destruction måste få lov att hända. Hade någon velat att staten i samband med den industriella revolutionen hade understött hästpisketillverkarna när droskorna blev utkonkurrerade av lastbilarna? Det sker samma tokiga saker idag. Industrier hålls med konstgjord andning kvar i Sverige när de skulle kunnat vara effektivare på någon annanstans i världen. Människor och politiker är rädda för förändring men i t ex alla de fall jag har sett när regementen läggs ner så växer det upp en livskraftig och mångsidig verksamhet i de gamla lokalerna om inte politikerna och företagen sitter och tycker synd om sig själva efteråt.

Jane Jacobs har avlidit

Med stor sorg konstaterar jag att Jane Jacobs har avlidit:

* The Gutter: The Gutter Salutes: Jane Jacobs (1916-2006)

Hennes bok “Den amerikanska storstadens liv och förfall” har betytt mycket för mitt intresse av stadsbyggnad. Trots att den publicerades för första gången 1961 (den kom ut 2006 i svensk översättning) så är den fortfarande aktuell i många frågor.

Uppdatering: “Dennis Josefsson”:http://www.katallaxi.se/2006/04/25/thats-a-loss/ gör mig uppmärksam på bl a en intervju med Jacobs i tidningen “Reason”:http://reason.com/0106/fe.bs.city.shtml

Problemen med modernismens strukturer

Läste i The new civic art

Traditional urbanism can mature, becoming denser as it evolves from hamlet to village to town to city while the current suburban model cannot.

A shopppingcenter is a shoppingcenter until it is demolished.

Förorterna hindrar idag den traditionella utvecklingen av staden. Strukturerna är rigida och svåra att förändra. Jag tror att min generation arkitekters största utmaning kommer att bli att försöka göra något åt dessa svårföränderliga strukturer och skapa något som är föränderligt för framtiden. Det finns ingen generell lösning på detta problem. Det får lösas från plats till plats. Där kommer det att behövas kreativa arktiekter.

Miljöreglerna förvärrar miljön

* SvD: Bullernoja hotar nya bostäder

Problemet är att alla olika byggnadsbestämmelser om buller, luftkvalité osv. gör att det inte gör att förtäta stadskärnorna utan att man tvingas bygga i mer perifera områden vilket ökar bilberoendet som leder till sämre luftkvalité och mer trafikbuller.

Ska det verkligen vara på detta viset!??

Arkitekturdebatt

Välkommen hit om du såg länken i tidningen Arkitekten (och givetvis alla andra).
Jag ber om ursäkt för tillståndet på bloggen, jag har inte hållt mig till ämnet (allt för många av de senaste inläggen har hamnat i kategorin “Politik & Samhälle”:http://www.bergenudd.net/webblogg/archives/cat_politik_samhaelle.php och inte inom kategorierna “arkitektur”:http://www.bergenudd.net/webblogg/archives/cat_arkitektur.php, “stadsbyggnad”:http://www.bergenudd.net/webblogg/archives/cat_stadsbyggnad.php och “nätverkssamhället”:http://www.bergenudd.net/webblogg/archives/cat_naetverkssamhaellet.php.)

Om du kommer hit för att du är nyfiken på bloggar och hur arkitektturdebatten kan leva genom dessa så hoppas jag att du tar dig tid att läsa och kommentera mina inlägg på denna blogg. Jag skulle även önska att fler arkitekter, arkitekturkritiker, samhällsplanerare/byggare, stadsarkitekter och andra intressenter i arikitekturdebatten skulle börja blogga. Bloggfenomenet blir många gånger starkare om det finns inlägg, åsikter och kommentarer som kan stötas och blötas på många bloggar. Det skulle vara kul att får igång en debatt i kommentarerna till detta inlägg om hur arkitekturdebatten kan utvecklas och leva vidare…

Om det är någon som är intresserad av bloggar och behöver tips för att börja så får ni gärna kontakta mig på jonas (at) bergenudd punkt net så kan jag ge lite tips på vägen.

Nätverkssamhället blir re:Urban

Nätverksamhället byter namn!

Jag har efter långt övervägande bestämt mig för att byta namn på bloggen. Jag är inte speciellt missnöjd med namnet nätverkssamhället, men jag har bara inte material till att motivera ett sådant namn. Paradigmskiften till sin natur är ju svåra att följa i realtid. Jag kommer att fortsätta att skriva om nätverksamhället men bloggens fokus kommer att skifta över till stadsbyggnad.

Stadsbyggnad är ett ämne som jag känner mycket för och jag känner även att det är något man kan skriva om kontinuerligt.

Namnet re:Urban är medvetet lite tvetydigt. Det kan både stå för regarding urban och reurbanisation. Jag anser att vi måste återta det stadsmässiga, både från arkitekterna och från t ex trafikplanerarna. Jag tycker t ex att en byggnads främsta uppgift är att tillföra något till det offentliga rummet. Den interna funktionen är sekundär. Ur ett stadsbyggnadsperspektiv är strukturen viktigare än stilen. Det är viktigare att det finns entréer mot gatan och lokaler i bottenvåningen än om byggnaden är uppförd i Jugend- eller modenistisk stil.

Vad tycker ni?!

Interaktiv Nolli-karta

1748 publicerade Nolli den första kartan över Rom sedan antiken. Det som var nyskapande var att han även inkluderade alla offentliga innomhusrum precis på samma sätt som gator och torg vilket gav en helt ny bild av det offentliga rummet.
Oregons Universitet har skapat en insteraktiv version av kartan:

* The Interactive Nolli Map Website

Forskningsblogg?

Välkommen hit!

Jag såg hos “Hakank”:http://www.hakank.org/webblogg/archives/000992.html att en artikel om “Gustav Holmberg”:http://www.gustavholmberg.com/tomrum/ finns i dagens Sydsvenskan. Artikeln “‘På forskarens blogg vidgas världen'”:http://sydsvenskan.se/lund/article105965.ece handlar om forskningens möjligheter inom bloggvärlden. En trevlig artikel och jag känner mig mycket hedrad av att Gustav nämner min blogg i sammanhanget. Jag är dock ingen forskare utan en arkitektstudent som skriver om saker som intresserar mig.

För er som kommer hit av nyfikenhet från sydsvenskans artikel kan det vara på sin plats med en liten introduktion.
Jag startade denna blogg för att få en plats för mina tankar om hur de stora samhällsförändringarna kommer att påverka arkitekturen. På senare tid har det mest blivit samhällskommentarer eftersom jag inte har haft något att skriva om i grundämnet.

Jag rekommenderar kategorin “‘Nätverkssamhället'”:http://www.bergenudd.net/webblogg/archives/cat_naetverkssamhaellet.php för en introduktion. Speciellt “‘Uppsats i arkitekturteori'”:http://www.bergenudd.net/webblogg/archives/000015.php som var den uppsats jag skrev till en 5 poängs kurs i Arkitekturteori som startade mina tankar om nätverkssamhällets påverkan på arkitekturen.
Intresset för paradigmskiftet mellan industrisamhället och nätverkssamhället hade jag sedan min tid på Framfab där jag jobbade tillsammans med Jonas Birgersson.

Några andra intressanta artiklar:
* “Paradigmskifte”:http://www.bergenudd.net/webblogg/archives/000004.php
* “Första Postningen”:http://www.bergenudd.net/webblogg/archives/000002.php
* “Efter modernismen”:http://www.bergenudd.net/webblogg/archives/000048.php
* “Traditionalist?”:http://www.bergenudd.net/webblogg/archives/000071.php
* “26 minuter”:http://www.bergenudd.net/webblogg/archives/000190.php

Som sagt, välkomna hit och hoppas ni tittar in igen!