Väl genomfört projektarbete om Masthuggskajen, Göteborg

Via “yimbygbg”:http://gbg.yimby.se/ hittar jag ett projektarbete från Fysisk Planering vid BTH.

Rapprorten finns att ladda ner som pdf från sidan “Masthuggsstaden – mina drömmars kaj”:http://www.davidlindqvist.se/masthuggsstaden/

Johannes på yimbygbg har skrivit en bra “sammanfattning”:http://gbg.yimby.se/2009/02/masthuggsstaden_645.html och jag håller med om att det är ett attraktivt och väldigt stadsmässigt förslag som jag gärna hade sett genomfört.

Är det amerikanska shoppingcentret dödsdömt?

Last year was the first in half a century that a new indoor mall didn’t open somewhere in the country—a precipitous decline since the mid-1990s when they rose at a rate of 140 a year

Det kommer att bli svårt även här i Öresundsregionen, bara i Malmö byggs det två nya i Hyllie och vid Värnhemstorget samtidigt som de befintliga renoverar för att hänga med.
Samtidigt så jag en genomgång som sade att vi i sydsverige har mycket mindre mängd försäljningsyta per innevånare jämfört med storköpenhamn så det skulle peka på att det fanns utrymme för ungefär dubbelt så mycket försäljningsyta på vå sida om sundet. Men jag undrar om man inte skall ta den statistiken med en nypa salt…

Vad tror ni? Kommentera gärna

Det är livet mellan husen som är det viktigaste

I hela mänsklighetens historia, sedan vi blivit bofasta, har gator & torg varit de grundläggande byggstenar som har organiserat våra städer

Jan Gehl, Life between buildings, min översättning

Varför trodde modernisterna att detta kunde ändras i grunden? Och att de var bra nog att genomföra det…

Andra bloggar om: , , ,

Jane Jacobs har avlidit

Med stor sorg konstaterar jag att Jane Jacobs har avlidit:

* The Gutter: The Gutter Salutes: Jane Jacobs (1916-2006)

Hennes bok “Den amerikanska storstadens liv och förfall” har betytt mycket för mitt intresse av stadsbyggnad. Trots att den publicerades för första gången 1961 (den kom ut 2006 i svensk översättning) så är den fortfarande aktuell i många frågor.

Uppdatering: “Dennis Josefsson”:http://www.katallaxi.se/2006/04/25/thats-a-loss/ gör mig uppmärksam på bl a en intervju med Jacobs i tidningen “Reason”:http://reason.com/0106/fe.bs.city.shtml

Problemen med modernismens strukturer

Läste i The new civic art

Traditional urbanism can mature, becoming denser as it evolves from hamlet to village to town to city while the current suburban model cannot.

A shopppingcenter is a shoppingcenter until it is demolished.

Förorterna hindrar idag den traditionella utvecklingen av staden. Strukturerna är rigida och svåra att förändra. Jag tror att min generation arkitekters största utmaning kommer att bli att försöka göra något åt dessa svårföränderliga strukturer och skapa något som är föränderligt för framtiden. Det finns ingen generell lösning på detta problem. Det får lösas från plats till plats. Där kommer det att behövas kreativa arktiekter.

Miljöreglerna förvärrar miljön

* SvD: Bullernoja hotar nya bostäder

Problemet är att alla olika byggnadsbestämmelser om buller, luftkvalité osv. gör att det inte gör att förtäta stadskärnorna utan att man tvingas bygga i mer perifera områden vilket ökar bilberoendet som leder till sämre luftkvalité och mer trafikbuller.

Ska det verkligen vara på detta viset!??

Nätverkssamhället blir re:Urban

Nätverksamhället byter namn!

Jag har efter långt övervägande bestämt mig för att byta namn på bloggen. Jag är inte speciellt missnöjd med namnet nätverkssamhället, men jag har bara inte material till att motivera ett sådant namn. Paradigmskiften till sin natur är ju svåra att följa i realtid. Jag kommer att fortsätta att skriva om nätverksamhället men bloggens fokus kommer att skifta över till stadsbyggnad.

Stadsbyggnad är ett ämne som jag känner mycket för och jag känner även att det är något man kan skriva om kontinuerligt.

Namnet re:Urban är medvetet lite tvetydigt. Det kan både stå för regarding urban och reurbanisation. Jag anser att vi måste återta det stadsmässiga, både från arkitekterna och från t ex trafikplanerarna. Jag tycker t ex att en byggnads främsta uppgift är att tillföra något till det offentliga rummet. Den interna funktionen är sekundär. Ur ett stadsbyggnadsperspektiv är strukturen viktigare än stilen. Det är viktigare att det finns entréer mot gatan och lokaler i bottenvåningen än om byggnaden är uppförd i Jugend- eller modenistisk stil.

Vad tycker ni?!

Interaktiv Nolli-karta

1748 publicerade Nolli den första kartan över Rom sedan antiken. Det som var nyskapande var att han även inkluderade alla offentliga innomhusrum precis på samma sätt som gator och torg vilket gav en helt ny bild av det offentliga rummet.
Oregons Universitet har skapat en insteraktiv version av kartan:

* The Interactive Nolli Map Website

Dålig entrédesign

Hittade ett gammalt draft:

Dan Cederholm (amerikan trots namnet) skriver om hans många besök till Home Depot och hur fel entréerna är konstuerade där. Jag tänkte då på att det är lika dåligt här i sverige. Bauhaus och Ikea i malmö har samma problem. Det är inte jättelångt mellan ingång och utgång men det är ändå tillräckligt för att man måste välja om man skall parkera nära utgången eller ingången. För min del blir det oftast utgången.
Varför är det så? De flesta matvaruaffärer lyckas ju. Det skall väl inte vara så svårt att få in ingången och kassorna nära varandra?

Frågan är om det inte är så att det har blivit en de-facto standard och det planeras utan någon eftertanke?

SimpleBits | Poor Parking Interface