Miljöreglerna förvärrar miljön

* SvD: Bullernoja hotar nya bostäder

Problemet är att alla olika byggnadsbestämmelser om buller, luftkvalité osv. gör att det inte gör att förtäta stadskärnorna utan att man tvingas bygga i mer perifera områden vilket ökar bilberoendet som leder till sämre luftkvalité och mer trafikbuller.

Ska det verkligen vara på detta viset!??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.