Nätverksfamiljen

United Minds har skrivit om drivkrafter som förändrar världen

Bland annat nämner de nätverksfamiljen:

Nätverksfamiljenn (sic!)

Allt färre parrelationer varar livet och allt fler lever med halvsyskon och styvföräldrar. Den fasta kärnfamiljen håller på att bytas ut mot den flytande nätverksfamiljen.

Jag har inte tänkt på det innan men detta är ju ytterligare ett tecken på att vi rör oss mot en värld som är mer nätverksbaserad, i alla lager. Det är dock lite tråkigt främst för barnen när föräldrarna ibland ger upp lite för lätt.
Det kanske förbereder dem för ett liv i ett samhälle uppbyggt av nätverk, jag vet inte.

[via “bisonblog”:http://bisonblog.blogs.com/blog/2005/02/drivkrafter_som.html]

One thought on “Nätverksfamiljen”

Leave a Reply to Jonas Bergenudd Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.